torsdag, januari 10, 2008

Kristen Psykiatriprofessor och Wilbers Integrala Teori

Kan andlig öppenhet synas i din hjärna? Enligt SvD:s artikel om psykiatriprofessor Lars Farde och hans forskning så kan den det. Oavsett hur vi definierar "andlig öppenhet" så är det anmärkningsvärt att Farde inte går i samma fälla som så många andra, nämligen att reducera subjektiva emotionella fenomen till hjärnkemi. Att som ateistlägret med Harris och Dawkins i spetsen reducera Gud till kemi är helt enkelt inte intressant för de troende.
När då en person som Farde kan stå upp och säga att Gud både har en neurokemisk aspekt och en personlig, levande aspekt, ja då ger han troende ny kraft att odla sin relation till Gud. Sturmark & co suckar nog uppgivet. Men låt dem sucka. Livet går inte att reducera till kemi, än mindre religion.
Själv ser jag mig inte som troende men känner mig djupt förbunden med religionernas mystika traditioner, även den kristna i t.ex. Meister Eckharts anda, men framför allt med Zen och Advaita Vedanta.
Kanske känner Farde till Ken Wilbers Integrala Teori, det låter nästan så, om inte tror jag han skulle ha stort utbyte av att studera detta. Wilber menar att allt som manifesteras har tre aspekter, JAG, VI, och DET.
I fallet med Gud skulle JAG aspekten härbärgera de mystika traditionerna där jag kan känna enhet med alltet och Gud, där finns inte intresset för Gud i andra person, Eckhart odlade t.ex. inte en relation till Gud, han kom med kryptiska uttalanden om att man måste döda Gud för att finna Gud, liknande finns inom Zen där man talar om att Döda Buddha för att uppnå Buddhamind.
DU aspekten skulle härbärgera det som de flesta troende odlar, nämligen en manifestation av Gud i andra person, som någon man kan ha en relation till
DET aspekten är hemvist för de objektiva vetenskaperna, där finns allt som går att mäta, t.ex. hur antalet serotoninreceptorer ligger till grund för hur sannolikt det är att någon kommer till tro.
Utmaningen ligger i att kunna se att alla fenomen faktiskt manifesteras i alla tre aspekterna, eller dimensionerna, JAG, VI, DET. Detta har vi inte fått lära oss. Vi har lärt oss att vissa saker, som te.x Gud är ett VI-fenomen, det handlar bara om huruvida man kan ha en relation till den där mytiska entiteten som ingen varken kan bevisa eller motbevisa, trodde vi, tills någon kom på att undersöka DET-aspekten av Gud, och fann den. Men detta fynd tolkades inte som ett stöd för att ha en relation till Gud, utan användes för att reducera Gud till Neurokemi.
Sedan har vi JAG-aspekten som dominerar i mina kretsar, där finns heller inte plats för VI-aspekten, möjligen DET-aspekten. Inom mystiken, eller NonDuality, som man ofta säger, finns inget intresse för just dualiteter som jag och Gud, det ses som illusioner.

Därför kände jag personligen en stor befrielse när jag kom i kontakt med Wilbers Integrala Teori, där alla tre dimensionerna tilläts finnas samtidigt. Detta har verkligen ökat min tolerans och mitt intresse för den typen av tro som Farde bekänner sig till.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UA-3343870-1