söndag, januari 06, 2008

De Sex Mänskliga Behoven av Anthony Robbins - översikt

Introduktion
Anthony Robbins, en av världens mest inflytelserika coacher, kallar sig själv för "THE WHY-GUY. Det liksom sammanfattar hela hans gärning. Kjell Enhager, en svensk coach, berättade en gång lite skämtsamt om hur han en period coachade genom att göra en enda sak. Så fort någon berättade något frågade Kjell - VARFÖR DÅ? Det var typ allt han behövde göra för att lyckas som coach .... Nåja, det ligger mycket sanning i det. Om man bara fick använda sig av två meningar då man jobbar som coach skulle det vara:

- Varför då?

och - Hur menar du?

Okej, det var hela coachutbildningen. Det är så enkelt så det blir svårt. För när människor tvingas ta reda på varför dom gör eller inte gör saker så händer det mirakel. Då klarnar det, det börjar man se igenom dimman, man börjar se de saker som drivit en hela tiden, och när man ser sina drivkrafter ja då kan man ta kontroll över dom och då kan man genomföra positiva förändringar. En coach skall hålla sig till dom två frågorna och ge tusan i att snacka en massa, för vad vet han om vilka drivkrafter just den person han coachar har. Det är klienten som skall upptäcka det, inte coachen.
Nåja, se enkelt är det väl inte ... men nästan ...

Jag tänker använda mig av Robbins approach, (- varför då? och - hur menar du?) när jag nu redogör för en modell Robbins har utvecklat som är som ett prisma för mänskligt beteende. De Sex Mänskliga Behoven. Varför skall man ha en sådan modell?

De sex mänskliga behoven - en översikt

Behov 1-4 är våra mest grundläggande behov

1. Säkerhet/Bekvämlighet
Vi vill veta att vi kan undvika smärta/få njutning. Det handlar om överlevnad. Kontroll, trygghet, förutsägbarhet m.m.

2. Osäkerhet/Omväxling
Att känna sig uttråkad är outhärdligt. Vi behöver variation, överaskningar, spänning, m.m. När vi får för mycket säkerhet blir vi uttråkade. Det behövs en balans mellan behov 1 & 2. Men den balansen skiljer sig mycket mellan olika människor. Några behöver mycket omväxling, andra kan inte hantera mer än ett minimum av omväxling.

3. Att vara betydelsefull
Alla vill känna sig viktiga, känna att de behövs, att de är unika på något vis. Det handlar om vårt behov av bekräftelse, vårt behov av att synas.
Det här behovet varierar också mellan människor. Vissa tål bara ett minimum av uppmärksamhet och trivs bäst i kulisserna medan andra bara måste stå i centrum hela tiden. Det handlar om att skilja ut sig från massan, att inte försvinna i mängden.

4. Att känna förening/Kärlek
Vårt behov av kontakt med andra, att höra till, att accepteras som en i gruppen, att samlas kring gemensamma erfarenheter och intressen.
Egentligen är det motsatsen till behov 3. Att vara betydelsefull och unik. När vi blir för unika tappar vi kontakten med andra och känner utanförskap och ensamhet.
Vårt behov av gemenskap varierar också. "Ensamvargar" känner sig kvävd i gemenskap med andra, medan sällskapsmänniskor drabbas av outhärdliga ensamhetskänslor om de inte hela tiden har människor runt sig.

Behov 5-6 är våra högre "andliga" behov.

5. Personlig Utveckling
Allt liv utvecklas eller dör, säger Robbins. När människor blivit vuxna saktar utvecklingen av för att ibland stå still. Det är roten till mycket mental ohälsa och många frön som skulle blommat och burit frukt vissnar. Orsaken är ofta att vi blir helt besatta av de fyra första behoven, kanske handlar det om nr. 3 Vara betydelsefull - som involverar oss i energislukande maktkamper eller så handlar det om nr. 1 Säkerhet - som beror på otrygghet till följd av ekonomiska problem - ja det finns oräkneliga varianter på hur vi kan fastna i de fyra första behoven. Men vi måste komma ihåg nr. 5 och 6 annars vissnar vi som människor och världen berövas de blommor och frukter vi var ämnade att bidra med.

6. Att bidra
Behovet att tjäna ett högre syfte, något som är större och mer betydelsefullt än oss själva och vårt eget välmående. Att känna sig kallad till en uppgift, att ge något till andra för givandets egen skull, utan att kräva något i gengäld mer än glädjen att bidra, att ge små saker som vänlighet och ett leende, eller att offra sig för en högre sak, ge sin tid och kraft för att ge möjligheter till andra att växa och själva bidra o.s.v.

*********************************************************

Ja så kan man dela in våra drivkrafter, men varför då?
Som jag ser det finns det flera användningsområden.
Om man förstår vilket behov som är viktigast för en annan människa kan man lättare förstå varför hon handlar på ett visst sätt.
I en konflikt mellan människor kan man, om man vet vilka behov som dominerar var och en, lättare hitta lösningar.
Man har också lättare att påverka och bygga relationer med människor när man bildat sig en uppfattning om vilka behov som är starkast.
Men framför allt kan man komma åt problemet med varför vi gör saker som vi inte borde göra och låter bli att göra det vi borde göra.
Den första frågan - varför vi gör saker vi vet inte är bra, varken för oss själva eller andra, den kan lätt lösas om man ser vilket behov som tillfredställs med ett destruktivt beteende. Robbins ger många bra exempel.

Varför går storstadsungdomar med i kriminella gäng trots att skola och samhälle predikat om farorna? Svaret är enkelt, deras behov av att vara betydelsefulla och känna förening med andra tillfredställs inte lika bra om dom stannar hemma. När dom är med i gänget får dom respekt på gatan och dom slipper sitta hemma och känna sig ensamma och vilsna i en familj som kanske är präglad av missbruk, våld och fattigdom.
Om man ser detta tydligt kanske man tonar ner skräckpropagandan som ändå inte biter, människor gör vad som helst för att uppfylla sina djupa behov, dom går emot andras, samhället och sina egna värderingar om det behövs. Istället kanske man kan starta en dialog med ungdomarna där man pratar om alternativa sätt att uppfylla de behov gängen uppfyller.

Varför använder gängmedlemmar våld?
Att hota en annan människa ger en omedelbar uppfyllelse av behov 3 och 4. Den människa du hotar med ett laddat vapen måste ta dig på allvar, du blir den mest betydlesfulla personen i den människans liv just då. Det uppstår också en stark och laddad förening mellan dig och den person du hotar. Hemma kanske ingen ser dig, dom är drogpåverkade och inkapslade i sina egna problem, dom behandlar dig som luft och ditt behov av förening tillfredställs inte.

Detta kanske uppfattades som "preaching for the choir", alla vet att man skall satsa på idrott till utsatta ungdomar, se dom, ge dom respekt o.s.v. men vitsen var att illustrera hur vi, och kriminella ungdomar med vapen är inget undantag, är beredda att gå emot våra och samhällets värderingar, om vi inte hittar något bättre sätt att uppfylla våra behov.

Varför dricker vi för mycket alkohol, varför äter vi för mycket mat?
Här har vi ett annat, mer vardagligt exempel där vi kan ha nytta av Robbins modell. Först måste vi ta reda på vilka behov vi tillfredställer med att t.ex äta för mycket. Vi kanske är ute efter omväxling, vi är uttråkade och vad ger större möjligheter till variation än mat, det kulinariska landskapet är oändligt stort och bjuder på många spännande överraskningar. Om vi disciplinerar oss och äter mindre och nyttigare, ja då hjälper det inte på lång sikt OM INTE vårt behov av omväxling har ersatts med något annat, t.ex. att träffa nya människor, lära sig en ny färdighet, ett nytt språk, resa osv.
Återfall av alla de slag, beror alltid på att det behov som den skadliga lasten fyllde, inte ersatts med något annat. Men först måste man ju veta vilket behovet är och det varierar mellan individer. Dessutom måste var och en formulera behovet, man kan inte gå in här och tolka och gissa. Någon kanske äter mycket för att han som liten fick höra att han var så duktig som åt så mycket. Att äta mycket gjorde honom betydelsefull och fick honom att känna sig omtyckt. För någon annan kanske det handlar om ensamhet och ett behov av kontakt och värme. Hur dumt det än kan låta så är ju maten varm och påminner kanske om modersmjölken och den intima kontakt som var kopplad till dessa tidiga måltider.
Tja, vem vet ... bara jag själv ... men om inte jag själv har dessa saker klart för mig så kan jag aldrig lösa problemet på lång sikt.

Hur kan städning ge hög tillfredställelse av alla sex behoven?
Robbins menar att saker som vi älskar att göra, som vi gör med glädje utan minsta ansträngning, tillfreställer alla sex behoven. Han tar som exempel en kvinna som älskar att städa. Hur kan alla hennes behov tillfredställas av det.
1. Det ger säkerhet, hon vet att hon är bra på det, hon är säker på att hennes ansträngning ger resultat.
2. Det är omväxlande, barnen lägger alltid nya saker på de mest oväntade ställen, det innehåller många överraskningar, ibland hittar hon saker hon glömt att de var försvunna.
3. Hon känner sig betydelsefull, det är bara hon i familjen som städar, de andra är beroende av henne, dom behöver hennes omsorg för att trivas, det är hon som bestämmer var saker skall ligga och hur det skall se ut hemma.
4. Hon känner förening och kärlek när hon stryker barnens och mannens kläder, det får henne att känna kontakt och hon tänker kärleksfulla tankar om den person var kläder hon stryker eller vars rum hon plockar rätt i.
5. Hon brukar lyssna på band med övningar i personlig utveckling medan hon städar, hon har tid att planera och tänka ut strategier för hur hon skall kunna bidra till att familjen mår bättre.
6. Hon känner att det hon gör är viktigt för hennes familj, tack vare henne har dom ett rent och snyggt hem att trivas i.

Robbins berättar om den här kvinnan på ett sätt som jag inte kan återge här. Naturligtvis kan man haka upp sig på att exemplet inte innehåller en man som städar. Den typen av kritisk reaktion fyller säkert också flera behov. Man känner sig säker på att feministerna har en viktig uppgift att utföra, man blir än mer säker på att de flesta kvinnor är förtryckta och används som slavar, det är omväxlande att leta efter bevis på dessa teser på olika ställen, ofta hittar man det hemma i sverige, men ibland är det amerikanska coacher som Tony Robbins som trampar i klaveret. o.s.v.

Varför tycker då Robbins att den här modellen är så bra? Jag tror det är för att hans fokus ligger på hur man får människor att växa. Och då är det solklart att denna modell har ett värde. Han säger själv att huvudsyftet är att ändra klass 2-aktiviteter till klass 1-aktiviteter.

Suck ... änuu en indelning ....

Fyra klasser av mänsklig aktivitet
Klass 1-aktivitet: Det känns bra, det är bra för dig, det är bra för andra och det tjänar ett högre syfte.
Klass 2-aktivitet: Det känns inte bra men det är bra för dig, det är bra för andra och det tjänar ett högre syfte.
Klass 3-aktivitet: Det känns bra, men det är inte bra för dig, inte bra för andra och tjänar inte ett högre syfte.
Klass 4-aktivitet: Det känns inte bra, det är inte bra för dig, inte bra för andra och tjänar inte ett högre syfte. (vi gör vad som helst för att uppfylla våra behov när vi är omedveten om dem och därmed oförmögen att hitta alternativa vägar)

Att ändra klass 2 till klas 1 sker enligt Robbins genom att använda sig av två "masterkeys to change". (han har många sådana, favoriterna är nog - break the pattern and create leverage, men här kommer två bra, - you have two alternatives here, either change your perception or your procedure, or both)

Två sätt att motivera sig för jobbiga aktiviteter
1. Ändra hur man uppfattar en aktivitet:
Här kan de som ogillar att städa lära av kvinnan i exemplet. Om man uppfattar städningen som en kärlekshandling, som något man gör för att bidra till familjens lycka, .... ja, då blir det ju genast något annat, även om man är kvinna ...
(Jag lägger in ett tillägg här om Globala Metaforer för att det är så central i Robbins approach) Man tänker sällan på vilken oerhörd kraft det ligger i det sätt man formulerar det man skall göra. Orden blir nästan som trollformler - magiska. Ännu större kraft finns i det Robbins kallar Globala Metaforer. Exempel: Vad kallar du ditt liv, vad går livet ut på? Är det en kamp, är det en tävling, är det ett straff, ett helvete, en lek, en gåva, etc ?
Kraften ligger i att den som ser livet som en gåva upptäcker helt andra saker än den som ser livet som ett straff. Man kan säga att dessa globala metaforer får oss att ställa olika frågor - och enligt Robbins styrs allt i livet av vilken typ av frågor man ställer. Vill man ändra sitt liv så skall man ställa annorlunda frågor.
T.ex. Om man anammar metaforen - Livet är en Gåva - ja då börjar man fråga - vad kan jag vara tacksam över?? Och då börjar man leta efter saker att vara tacksam över, fokus ändras, man får fullt upp med att leta efter gåvor och har inte så mycket tid att leta efter fel och brister. Det låter löjligt enkelt och lite ... hur skall jag säga ... klämkäckt ... och lite gulligt ... lite som söndagsskolan eller scouterna eller nåt ... men många, inklusive jag själv ... har blivit förbluffade över vilken enorm kraft det ligger i dom här "globala metaforerna" och framför allt blir man chockad över vilken kraft det ligger i att ställa nya, kraftgivande frågor.

2. Ändra hur man utför en aktivitet
Man kan också ändra hur man utför städningen, som t.ex. att lyssna på intressanta band under tiden vilket bidrar till att uppfylla behovet av personlig utveckling.

Där har vi alltså ett av Anthony Robbins många recept för en bättre värld. Med hjälp av ...

>>> de sex mänskliga behoven och
>>> de fyra klasserna aktiviteter och
>>> de två sätten att motivera sig för jobbiga aktiviteter ...

... kan vi få en bättre värld där vi ...

... GÖR DET VI BORDE GÖRA
OCH LÅTER BLI ATT GÖRA DET VI INTE BÖR GÖRA.

Tack Robbins! Du må vara extremt amerikanskt "klämkäck" men man är lite inskränkt om man inte lyssnar på vad du har att säga.

********************************

Mr. Robbins har även mycket att säga om Mindfulness/Meditation. Det han säger är inte alltid så roligt att höra för den som har en passion för Mindfulness/Meditation men det är nyttigt som bara den. Nästa inlägg skall handla om det samt om hur Mindfulness/Meditation (M/M) kan ses som ett sjunde behov. Jag betonar hur, för ofta blir M/M bara en av många alternativa aktiveteter som syftar till att uppfylla de sex första behoven

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UA-3343870-1