onsdag, februari 13, 2008

Satsang-kulturen - upplevelser och förståelse

Är det viktigt att ha en teoretisk grund när man håller på med Mindfulness/Meditation?
Både jag och nej tycker jag. En teoretisk grund kan vara en hjälp men också en fälla. Inom den så kallade Satsangkulturen flyter begreppen omkring och ingen vet riktigt vad någonting betyder. Men det gör inte så mycket eftersom hela konceptet snarare är upplevelsebaserat. Det skall kännas bra och att man på ett klart och tydligt sätt kan redogöra för vad man upplever är ganska nedprioriterat. Satsangkulturen är stark i USA, särskilt på västkusten. I Europa frodas den främst i Tyskland och Holland efter vad jag hört och sett på internet. I Sverige finns ett fåtal Satsanglärare som drar mindre skaror andliga sökare. En av dem som varit verksam längst är Nukunu. I hans två böcker ges en teoretisk grund som kan fungera.
Problemet för mig och många är att internet ger fri och direkt tillgång till så många olika Satsang-lärare. Vad som händer då är först att man blir fascinerad, det är som ett oändligt smörgåsbord. Vad som sedan händer är att man blir förvirrad, begreppen flyter samman och man liksom drunknar i olika perspektiv.

Forts. följer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UA-3343870-1