fredag, maj 16, 2008

Din Tolknings-karta - en Lekplats för ett Kreativt Liv

verktyg att jobba med vid hälsocoaching:

Din Tolknings-karta
En lekplats för ett kreativt liv

Vad innebär det? Jo, låt mig illustrera med ett exempel: Jag frågar kunden
- Berätta för mig vad det betyder för dig att gå till jobbet på morgonen!
För att svara på det måste kunden använda sitt språk: kanske svarar hon
- jaa, ibland tar det emot, men det är ju något man måste göra. Senare på dagen kan det kännas bättre, men att gå dit på morgonen tar oftast emot.
Kundens svar är hennes tolkning av vad det betyder att gå till jobbet på morgonen. Hon krånglar inte till det utan svarar rakt på hur det känns för henne, vilka känslor "gå-till-jobbet" väcker hos henne.
Hela vitsen med Kundens Tolknings-karta ligger i namnet. Det handlar inte om att världen är som den är utan om hur jag tolkar den. Det handlar heller inte om någon allmängiltig tolkning som kan vara rätt eller fel - det handlar om Kundens Personliga och helt Unika Tolkning. När kunden ser att hon faktiskt väljer en tolkning kan hon gå vidare och inse att hon är fri att välja en andra tolkningar. Och det är allt som behövs för att kunden skall kunna skapa ett liv som fyller henne med allt det hon alltid längtat efter. Okej, jag vet att det här låter som billig marknadsföring för en amerikansk självhjälpsbok men faktum är att Din Tolkningskarta är ett verktyg med obegränsade möjligheter.

Om vi kallar lekplatsen som helthet för DTK (din-tolknings-karta) så finns det en del leksaker där som vi kan ha roligt med (tänkte skriva - ha nytta av - men insåg att hela inramningen handlar om lek och inte nytta) En av dessa är Frågebatteriet
Vitsen med frågebatteriet är följande: Först gäller det att få kunden att fatta att en viss tolkning alltid är resultatet av att man valt ut en viss fråga och valt bort andra. För att ta exemplet ovan: - vad innebär det för dig att gå till jobbet på morgonen? För att kunna svara på den frågan måste kunden ställa en del personligt valda underfrågor. I det här fallet frågade hon sig själv hur det känns FÖR HENNE. Hon frågade sig ännu mer specifikt hur det känns i kroppen? Då fick hon fram svaret att det ibland tar emot.
Istället kunde hon ha frågot sig vilka möjligheter det ger att gå till jobbet och mer specifikt, vilka möjligheter det ger för andra, hennes nära och kära samt hennes kunder. Då skulle hon kanske komma fram till att den lön hon drar in gör det möjligt för hennes familj att bo i det trevliga hus de bor i. Det ger möjligheter att kunna köpa mat, kläder samt konsumera nöjen, t.ex. resa.
Hon kunde alltså svarat.
- Att gå till jobbet på morgonen betyder att jag kan ge mina barn glädjen att få åka på en resa där de får uppleva roliga och spännande saker samt lära sig saker. Om hon frågat vad det betyder för hennes kunder kunde hon svara
- Det ger mig möjlighet att hjälpa andra - genom att ge bra service kan jag berika / underlätta (beroende på vad hon jobbar med) en rad andra medmänniskors liv.
Att fråga sig vad "gå-till-jobbet-projektet" innebär för andra gör att man får kraft och kanske inte känner efter så mycket själv, kanske försvinner helt känslan av motstånd och ersätts med en känsla av energi och iver.

Hon hade också kunnat använda kontrastmetoden - d.v.s. jämföra med andra scenarier - t.ex. alla de som är arbetslösa och längtar efter att få ett jobb. Då hade hon kunnat svara.
- jag är så glad och tacksam över att ha ett jobb att gå till och önskar att alla dom som saknar arbete kunde få uppleva samma tacksamhet som jag - att jag behövs, att jag ingår i ett sammanhang.

Att upptäcka frågebatteriet ger kraft och öppnar upp för nya tolkningar. När man inser att man omedvetet och automatiskt ställer samma frågor dag efter dag fastnar man i vissa tolkningsmönster. T.ex. - varför har jag inte ett roligare jobb - varför måste jag gå runt och göra dom här meningslösa och skitiga uppgifterna. Ja, då kan man inte förvänta sig några roliga svar. Kanske blir svaret - jag är för dålig för att få något roligare, jag är inte värd bättre, det här jobbet är mitt straff för att jag saknar förmågan att motivera mig eller för att jag var lat i skolan.

När kunden inser att en viss fråga per automatik ger ett svar som tar all kraft och glädje infrån henne öppnar sig en värld av nya möjligheter. Det enda hon behöver göra är att välja en ny fråga ifrån frågebatteriet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UA-3343870-1