tisdag, maj 20, 2008

Hälsa med Mening i Sammanhang - i en global värld utan en mytisk Gud

När den sekulariserade västvärlden kastade ut den mytiska Guden kastade de också ut babyn med badvattnet - nämligen den känsla av ett större sammanhang och en högre mening som en mytisk teistisk religion erbjöd.
Vad många gör är att söka sig tillbaka till en mytisk religiositet. Jag tänker här skissera upp några andra alternativ. Det står oss fritt att själva rita upp en karta över livet där vi väljer vilken mening livets olika delar och processer skall ha. Detta är vad man sysslat med mycket med inom olika former av personlig utveckling och är fortfarande grunden i det vi idag populärt kallar coaching. En coach hjälper en klient att formulera en meningsfull karta i tiden, var jag är idag, vart jag vill (målet), hur jag skall komma dit OCH framför allt VARFÖR jag vill komma till målet. En coach hjälper klienten att formulera en mening med målet. Att bara ha som mål att gå ner 10 kg i vikt är inte till stor hjälp. Det är först när jag blir klar över vad det BETYDER för mig att väga 10 kg mindre som målet kan driva mig. Drivande mål kännetecknas just av att de är MENINGSFULLA. Klienten måste kunna svara på coachens alla varför! Saken är den att dessa metoder bevisligen är mycket effektiva, men att målen oftast handlar om MIG och vad JAG VILL HA. Fokus ligger ofta på vad klienten önskar för sig själv och mindre på vad vad hennes handlingar betyder för andra människor eller hur de passar in i ett större sammanhang. Då pratar jag om sammanhang som är större än familjen och arbetsplatsen. Många har funnit att en bra balans mellan karriär och familj är optimal. Men detta exkluderar allt det som ligger utanför familjens önskan om lycka och företagets önskan om stora vinster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UA-3343870-1