tisdag, juni 17, 2008

"You are not the doer"

Om man googlar på frasen ”you are not the doer” får man 2008-06-17 så många som 4630 träffar. Vad kan denna märkliga fras betyda och vad betyder det att så många människor intresserar sig för detta påstående – ett påstående som är minst sagt absurd då det strider mot en av våra mest grundläggande mänskliga erfarenheter?

Gudstroende människor kan tolka det som att vi är Guds redskap även om tanken på den fria viljan är central inom Kristendomen. Å andra sidan finns det ateister som menar att den fria viljan är en illusion, en efterkonstruktion vi gör då vi inte står ut med att leva i ett helt och hållet deterministiskt universum. Är det kanske så att insikten om att vi saknar fri vilja skulle ta bort allt det roliga? Vi skulle aldrig kunna slå oss för bröstet när vi gjort något bra men inte heller, vilket många glömmer, skämmas då vi gjort något dumt.

Tvisten om den fria viljans vara eller icke vara har pågått länge och det verkar osannolikt att mänskligheten kan enas om en lösning inom överskådlig framtid. Problemet är nämligen att vi inte bara vill ha en fri vilja, vår direkta erfarenhet talar också för att den existerar. Då hjälper det inte hur många vetenskapliga bevis man lägger fram för att den omöjligt kan existera. Det intressanta är också hela vår kultur bygger på idén att vi har en fri vilja. Om man verkligen accepterade att man inte har noll inflytande över händelserna i sitt liv, hur skulle man leva då? Skulle man tappa livsgnistan eller skulle man bli en frånkopplad observatör av sitt eget och mänsklighetens drama?

Få har något svar på hur man verkligen kan finna livet värt att leva utan tron på en fri vilja.
Jag tänkte att vi kan låta dessa frågor få stå obesvarade och istället titta på var den fria viljan kan passa in i TIMID® kartan över uppvaknande-processen.
Mitt antagande är att det enda som TIMID®-programmet, också kallat egot, kan påverka är var vi skall fokusera vår uppmärksamhet. Friheten finns hos Uppmärksamhets-fokus, ingen annan stans. Detta är bara ett antagande men det hjälper mig att förstå hur uppvaknande-processen går till och hur de olika mystika lärorna med sin specifika terminologi belyser samma fenomen från olika perspektiv.

Det adaptiva undermedvetna.
Ett intressant ämne som psykologerna på senare år börjat intressera sig för är något de kallar det adaptiva undermedvetna. Det är inte samma sak som psykoanalysens undermedvetna. Det adaptiva undermedvetna (AU), beskrivs i Malcolm Gladwells bok – Blink – som en jättelik dator i vår hjärna som hela tiden hjälper oss att tolka verkligheten och fatta beslut. AU arbetar mycket snabbare än vårt s.k. medvetna tänkande och torde vara det vi ofta kallar för vår intuition eller magkänsla. Vår känsla av att vi är rationella varelser som styr vårt liv med hjälp av våra tankar är i mycket en illusion då det istället handlar om eftertolkningar av impulser och beslut som redan fattats av AU. Gladwell visar hur vi har mycket att vinna på att ta vår intuition på allvar, att se hur AU ofta kan lösa problem mycket snabbare och bättre än det rationella tänkandet. Men han visar också hur vår intuition i många situationer måste korrigeras av vårt rationella tänkande. Fördomar och förhastade slutsatser kommer t.ex. från AU vilket är en av anledningarna till att vi i vår kultur har en så utbredd misstro mot intuition. Men Gladwell varnar oss för att kasta ut babyn med badvattnet. Visst är fördomar produkter av AU men nyckeln är att vi lär oss kombinera AU med rationellt tänkande.

För att vi skall kunna få rationellt tänkande och AU att stödja varandra krävs en tredje komponent och det är Uppmärksamhet. Om vi inte är uppmärksamma blir vi som robotar. Då flyter livet på som i en dröm, AU skickar upp en massa information som sedan det rationella tänkandet mal sönder enligt mönster som är helt och hållet vanemässiga. Men vi kan lära oss uppmärksamma både AU och rationellt tänkande som kan sägas vara två nivåer inom TIMID®-programmet.
Att vara Uppmärksam är inte att styra TIMID®-programmets arbete. För att använda en liknelse kan man säga att Uppmärksamheten är som ett ljus - och ljus styr inte – ljus belyser. Genom att lysa upp programmets inre kan funktionerna där inne arbete bättre. Det är som skillnaden mellan att ha ljuset tänt eller släckt i en verkstad.

För att kunna dra några, i detta sammanhang relevanta, slutsatser av ovanstående resonemang måste vi göra några antaganden som är vanliga inom mysticismen. Vi antar att vårt sanna subjekt är Uppmärksamhet. Vad uppvaknande-processen gör är att den lär TIMID®-programmet att det inte är ett subjekt utan ett objekt. Mystika läror fungerar som ett virus som lär programmet att det bara är ett program och inte ett subjekt. Vissa säger att viruset lär programmet att förstöra sig självt men det håller jag inte med om. Många NonDuality-lärare pratar om uppvaknandet som en process av självdestruktion – då i betydelsen ego-destruktion. Men det är ju inte riktigt sant. Det enda som förstörs hos TIMID®-programmet är känslan av subjekt. En känsla som då kan flyttas över till Uppmärksamheten. Som vi tidigare sagt består uppvaknandet av två delar

1. TIMID®-programmet vaknar upp till insikten att det är ett objekt och inte ett subjekt

2. Uppmärksamheten vaknar upp till insikten att det är subjektet

Här bör tilläggas att Uppmärksamheten kännetecknas av frihet från tid, mening & identitet. Det gör att vi såklart inte kan säga att Uppmärksamheten säger – aha, jag är ett subjekt!. Det handlar mera om att Uppmärksamheten vaknar till ett vetande som inte kan fångas av varken tid, mening eller identitet – ett vetande som snarare präglas av en känsla av Enhet & Evighet. Språket är som vi vet fångat i "duality". Om man då skall säga något om "NonDuality" får man använda sig av "duality".
Ett sätt att förstå uttalande ”You are not the doer” blir då som följer.
”You” syftar på Uppmärksamheten. Du – som uppmärksamhet – kan inte göra någonting annat än uppmärksamma. Men det behövs inte heller. Resten sköts av TIMID®-programmet. Däremot kan Du – som uppmärksamhet – ”lysa” in i programmet vilket gör att det kan arbeta bättre. Du – som uppmärksamhet – kan inte ens åstadkomma ditt eget uppvaknande. Du är redan vaken. Uppvaknandet sker genom att det som låtsats vara du, nämligen programmet, lär sig att det bara är ett program – ett objekt.

Här måste jag flika in vikten av att se Uppmärksamheten som ett subjekt, inte i betydelsen – ett avgränsat subjekt som förhåller sig till andra avgränsade objekt. Uppmärksamheten som subjekt kan inte begränsas av varken tid, mening eller identitet. Det handlar om ett subjekt som inte har en gräns. Vissa mystiker försöker uttrycka detta genom att säga att Du är ett subjekt som är Allting. Ett subjekt som är Enhet & Evighet. Många mystika läror väljer att avstå från att försöka definiera Uppmärksamheten. De värjer sig mot allt som går att säga om den. De säger att alla ord, alla tankar, alla känslor vi kan ha om Uppmärksamheten, det sanna subjektet, begränsar något som inte kan begränsas. Jag håller delvis med men väljer ändå att använda både orden Uppmärksamhet och subjekt, eftersom det är till hjälp i uppvaknande-processen.

Påståendet att ingenting kan sägas om ”DET” är kontraproduktivt även om det är sant. För TIMID®-programmet kommer ändå att försöka säga saker om ”DET”. Då tycker jag att det är lika bra att acceptera hur TIMID®-programmet arbetar och mata det med en karta som så bra som möjligt stämmer med mitt perspektiv och mina erfarenheter. En karta som jag delar med mig i förhoppning om att den kan vara till nytta också för andra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UA-3343870-1