torsdag, maj 21, 2009

Preferenser är berättelser om berättelser

Frihet från mänskligt lidande finns ... men inte hos upplev-aren. Upplev-aren är en mental konstruktion. Upplev-aren är sammanlänkad med alla andra upplev-are och påverkas hela tiden av deras "konstruerade" glädje respektive lidande. (Konstruerandet sker naturligtvis inte medvetetet utan är inlärt och medfött) En upplev-are som inte påverkas av andra upplev-ares lidande har antingen isolerat sig i en liten stuga i ödemarken eller så är hon fullpumpad med positivitet till följd av nån sorts manisk självsuggestion á la fy-fan-vad-jag-är-bra.

Friheten från lid-ande finns i det som inte behöver konstrueras,
det som alltid finns här - upplev-ANDE.
Upplev-ANDE är identitetens röda tråd.

Rent upplev-ande finns oberoende av upplev-are och upplev-elser. Upplev-ande lyser lika klart oavsett om upplevelsen är inre frid eller rastlöshet.

Upplev-ande har inga preferenser. Preferenser är berättelser som måste konstrueras. Men upplev-aren och upplev-elsen är också berättelser som först måste konstrueras. Preferenser är därmed berättelser om hur berättelserna om upplev-are och upplevelser förhåller sig till varandra. Komplicerat värre - precis som livet för de flesta människor.

- Varför komplicerar då så många människor sina liv?
- Komplicerandet sker inte medvetet utan är inlärt. Det äger rum därför att de tror på berättelserna om upplev-aren och upplev-elserna.
- Varför tror då så många på dessa berättelser?
- För att det enda som kan få tron att upphöra är total utmattning ... i kombination med ett ständigt återkommande till vila som rent upplev-ande.
- Det räcker alltså inte med att tålmodigt återkomma till vila som rent upplev-ande?
- Nej, utmattningen måste till.
- Förklara vad som menas med utmattning?
- Så länge vi orkar kommer vi konstruera upplev-aren och därmed skapa lidande för oss själva. Vad som för oss till en punkt när vi inte orkar längre är individuellt. Många kommer aldrig dit! Dom ger aldrig upp!
- Varför ger dom aldrig upp?
- Ilband för att dom lärt sig att aldrig ge upp. Ibland för att ingen med tillräcklig envishet uppmuntrat dom att pröva hur det är att vila som rent upplev-ande (medvet-ande).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UA-3343870-1